Tour de club v Lipníku

Kdy: V pondělí 8. 4. 2019

Čas tréninku: 16 – 17.30 hodin

Místo: Městská sportovní hala Lipník

Kdo trénink povede: metodici českého florbalu s profesionálními hráči

Která kategorie se ho zúčastní: elevové FBC Traweko Lipník

CO KONKRÉTNĚ NA TRÉNINKU UVIDÍTE?

Přímo do našeho oddílu přijedou minimálně čtyři zástupci z Českého florbalu – regionální metodik, dva zkušení trenéři, jeden hráč či hráčka z nejvyšší české soutěže.

Výše zmíněná sestava u nás zrealizuje mini-školení pro vedení, trenéry a rodiče. Dále odvede ukázkový trénink, kdy s našimi dětmi bude trénovat hráč či hráčka z elitní soutěže a regionální metodik bude během tréninku diskutovat obsah tréninku s přihlížejícími trenéry a rodiči. Cílem je ukázat trenérům a rodičům, co by se v dané kategorii mělo na tréninku učit, jak by se to mělo učit a zdůvodnit, proč by se to mělo učit.


CO – OBSAH TRÉNINKU:

• Trénink je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj, ovládání míčku a cvičení jeden proti jednomu
• Trénink má za cíl naučit děti se rozhodovat samostatně, rychle a až poté správně
• Úvod tréninku realizujeme formou her, které mají návaznost na další náplň tréninku
• Hlavní část tréninku realizujeme herní formou a do průpravných cvičení vkládáme soutěžní prvky
• V tréninku pracujeme s dětmi ve skupinkách i individuálně
• Hra na malém prostoru je základem našeho tréninku

JAK – ZPŮSOBY UČENÍ

• Pozitivní atmosféra je základ pro kvalitní trénink
• Trénink dětem vytváří prostor pro vlastní seberealizaci
• Odpovědnost za výkon necháváme převzít samotné děti
• Ve cvičení záměrně zaměřujeme pozornost dětí na klíčové body techniky
• S obtížností cvičení pracujeme individuálně
• Chválíme činnost a energii vloženou do úsilí, nikoliv hráče samotné
• V komunikaci používáme otevřené otázky a vyvarujeme se slovíčka NE

PROČ – DŮVODY K NASTÍNĚNÉMU OBSAHU TRÉNINKU

• V rámci zachování zdraví respektujeme věkové zákonitosti vycházející z biologického věku dítěte
• Obsah cvičení a her je v souladu s nejnovějšími vzdělávacími trendy napříč sportovními hrami
• Při komunikaci aplikujeme nejnovější poznatky z psychologických výzkumů

CO – OD ODDÍLU OČEKÁVÁ?

Oddíl dá k dispozici svoji halu a děti, s kterými tým trenérů bude pracovat. Dále je zásadní, aby oddíl na ukázku tréninků pozval, co nejvíce trenérů a rodičů, aby dosah akce byl co největší.

Zvou trenéři FBC Lipník

Klubové slevy:

Prodejna a eshop Město Lipník nad Bečvou